RSS Feed Link
 
 
 
 
 

Sveže

 
 
To mesto poganja Blogger. Kaj pa tvoje? Si še v srednjem veku?
si.blogs
SlovenskiBlogi
Blogorola
 
 

Nas viden je v novem le tu Večna povezava.

Pest pol na E v rov – Že pip ra z nit orbi ceu krade ne – Mi nis terza fin Ancez apre pašč en – Ce neš vig a jovne bo

Dom ne v nois k rene ob ljub et'r go v cev dac ene ob preh od unae v roneb od oras les ose k malu poiz te kuve lik ihdra gihin od več ni hog nje me to v pov sejdomo v inir azbli ni levla hnihju tra njih me gli ca h kom ajzim ske gajanu ar ja.

V nas prot juzgla s nimin apo ved mit'r gov cevin po nud ni kov sto rit evso ce nes trmoz grme lena v zdolkarje mar si kat ere gadrž a v ljana iz red nopre se ne ti loama tem a tikios taja jotrez ni in mir ni. Mars ika ter idrž a v ljan je oči tnop oza bil pomisli ti na drob nodej s tvoda kloba se pač ni sohru ške.

Teža vaje na stop ilak oje čeda ljeveč drža v ljank pri čelo ugo ta v ljatida sevo brat ni smer ira čuni cane iz teče v sklad uspri čak ova nji. S prvaj emno gopre se ne če ni h kup cev po misli lona na pa ko v evrotran kula tor ju a so tu dizna vad ni mi kal kula tor ji pri šlido iste gaza ključ k acéne sobo disi osta le ena ke, pad le ali z rast le s kom ajza z navno ra z liko.

Nag las ne protest emno gih drža v ljano v pose bejpa drža v ljank trg ovci od gova rja jo: »E v kli D. Pačni mogel v ede ti v sega sajta krat ni imel ne kal kula tor janes uper hitre ga in ter ne ta! K dormu da ne s slepo za up aga čaka v eli ko raz očara nje!«

Mini sterse je s prva s trinj alkas ne je paso iz njegove gaura da s poročili da je mini s trovoki manj ebi lor azumlje no na robe saj je dejan s kozak in kav. Drugih pojas nil za en kratni sobi lipri pravlje ni po sredo v ati saj naj bi sejim na službe ni zabavi pok varil foto ko pir ni stroj. Nas plet nih stran eh pala h konaj dete tu didok azno grad ivo mnogo gol ihriti.

Ona dalje v anju teza skrb lju joče dramevas bom oše ob vešč ali.

Lenko Nedelič Lenko Nedelič (biografija)


Večna povezava.   Objavljeno 
 
 
 

Specialnetete

 
 
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! [Valid Atom 1.0] © 1994-2008 Matija Lah & Tilen Ivič & Benjamin Lesjak Opozorilo