RSS Feed Link
 
 
 
 
 

Sveže

 
 
To mesto poganja Blogger. Kaj pa tvoje? Si še v srednjem veku?
si.blogs
SlovenskiBlogi
Blogorola
 
 

Zangršmulf ins bingurblam Večna povezava.

Gangerštauf – Hablbrum – Kehlnauf ug bambl bi – Rangl ins bambl

Kekl hamza indu, geštranzl bamfla zpinzl. Čanga knefl uzbrluk? Neksa hebl bunker puf. Krempl azna vur ga pepla, ander zimpl kenin barbi. Mimim und us – ge frorn kem bes kanza hardi puj (abel niks kajn umbringerl – kup.sr.anja.) štambrle ganc kenjo rivis ind uplati viktnšvajn. Lerdi ge sten ge kinki špljoc, haba daba nudi bar Rajšg Amam kot ebe.

L: »Kingu bardi zangl?«

R: »Ningu. Rangli zmejl čin guanga dejl. Nanga pej šalomski frejl.«

L: »Angu zbinski ganga luli?«

R: »Minči binči sinki puli. Huli? Mjanski ana pinki flir tananski krem špandan skij.«

L: »Nengo?«

R: »Dengo! Bengo! Ralja findum Gambol Puddy

L: »Rezno lekn hju Puddy? Azderman gans kimp lufladski?«

R: »Knedl v urštl benga džanki. Regna rodli kambla fri, gas mas kara fen za tri!«

L: »Lara krof?«

R: »Krofilano vlijski pransk. Škij za prazni čned ni ma žem.«

L: »Hazno. Nek na ritsk Gib Onny

R: »Hazno, hazno, niks na Zvonny. Čemski dejl nam klampski fredo alkibra nad kremna šnitski.«

L: »Angu firi skanta vekši?«

R: »Labra dor cegan envem, arboli jago fin to zaro bijo hla če.«

L: »Ginki nambo spralovniški. Hepi trevl nah obala!«

R: »Ginki nengo, kam pa naj?«

Friski man drago, ra ta pa kar kol, kče dase. Serna, jel eni, vauk, lesij ca, zaj ci, ouv ca, kra. Va!

Ziben Mitgeš Prudlšajze Ziben Mitgeš Prudlšajze (biografija)


Večna povezava.   Objavljeno 
 
 
 

Specialnetete

 
 
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS! [Valid Atom 1.0] © 1994-2008 Matija Lah & Tilen Ivič & Benjamin Lesjak Opozorilo